W dniu 25.05.2018 wchodzi w zycie rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016, dotyczace ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie i Polityce Prywatnosci zgodnymi z RODO. Prosimy o zapoznanie sie z tymi zmianami.

Nasza strona korzysta z ciasteczek, które slużą identyfikacji Twojej przegladarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka moga być wykorzystywane również przez podmioty, z uslug których korzystamy w portalu np. Google Analytics®, czy Facebook®. polityka prywatnosci - czytaj wiecej

Rozumiem
facebook

MADAMAKU

~ Regulamin ~

Madamaku

Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego MADAMAKU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MADAMAKU

3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00

4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji oraz pełna zapłata za pobyt w dzień przyjazdu. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren Ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt w Ośrodku i przebywać na jego terenie w godz. 7-22, wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka .

5. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji tj. parkingu i opłat za zwierzęta.

6. Zadatek należy wpłacić przelewem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od telefonicznej lub mailowej rezerwacji. 

      W przypadku rezygnacji z wczasów zadatek nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość przełożenia go na inny termin pobytu.

7. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

9. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

10. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych, po zgłoszeniu tego faktu w recepcji i uiszczeniu opłaty wg cennika

11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają/szkodzą innym Gościom.

12. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka

13. Szkody powstałe z winy wczasowiczów obciążają wczasowicza. W przypadku wykrycia szkody po wyjeździe wczasowicza komisyjnie sporządza się protokół szkody i ustala się dane osoby winnej szkody celem obciążenia jej kosztami szkody.

14. Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach.

15. Zabrania się korzystania w pokojach/domkach z własnych urządzeń elektrycznych tj. żelazek, kuchenek elektrycznych, grzejników, nie będących na wyposażeniu pokoju oraz  butli gazowych, rozpalanie grilla na balkonach oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard

16. Wszelkie odpady z pokoi należy segregować i umieszczać w opisanych przez nas pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.

17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu/pokoju.

18. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju/domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

19. Oddanie kluczy do uporządkowanego pokoju/domku w dniu wyjazdu następuje w recepcji Ośrodka.

20. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem przed godz. 8.00 lub po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt recepcji Ośrodka.

21. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

22. Gość Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) przez zarządcę Ośrodka MADAMAKU dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

23. Osobom trzecim Ośrodek nie udziela żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości.

24. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

25. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.